Академичен състав

доц. Радостин Николов

 • Сграда А;
 • Стая 312;
 • Служебен телефон: 211;
 • Домашен/мобилен: 0899191314
 • E-mail: r_nickolov@uctm.edu

доц. Снежанка Узунова

 • Сграда А;
 • Стая 312;
 • Служебен телефон: 211;
 • Домашен/мобилен: 02/8395784
 • E-mail: s.uzunova@uctm.edu

гл. ас. д-р инж. Весислава Тотева

 • Сграда А;
 • Стая 310;
 • Служебен телефон: 203, 210;
 • Домашен/мобилен: 02/9466350
 • E-mail: vesislava@uctm.edu

гл. ас. д-р инж. Даниела Ангелова

 • Сграда А;
 • Стая 310;
 • Служебен телефон: 203, 210;
 • Домашен/мобилен: 0899795126
 • E-mail: daniela_b_angelova@abv.bg