ПРИРОДНИ И АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА

Степен "Бакалавър"

СТУДЕНТИТЕ стават СПЕЦИАЛИСТИ в областта на преработването на нефта, газа и твърдите горива до повече от 2000 продукта – горива, смазочни материали и присадки за тях; основни нефтени химикали и др. Придобиват и познания за тяхното ефективно използване в енергетиката и транспорта, за техните качества като суровини за получаване на синтетични високомолекулни съединения, като суровини за органичния синтез и др.

Свалете учебния план

Природни и алтернативни горива
Природни и синтетични горива

ПРИРОДНИ И СИНТЕТИЧНИ ГОРИВА

Степен "Магистър"

В учебните програми се изучават основите на нефтената и въглищната химия, технологичната преработка на нефта, въглищата и въглеводородните газове.

Изучават се теоретичните основи на физичните и физикохимичните процеси при преработка на тези суровини, както и химията и функционалното действие на различните видове присадки към тях.

Разгледани се съвременните процеси за производството на моторни горива, смазочни материали, битуми, нефтохимични продукти и енергохимичното приложение на твърдите горива и водата, особеностите на коксохимичното производство и др.

Свалете учебния план